Påbyggingskurs i implantatprotetikk

Nov

24

Thon Hotel Opera , Oslo
Excl. VAT
Excl. VAT
   

Course duration

Start date: 24 Nov 2018

End date: 24 Nov 2018

course overview

Kurset tar sikte på å gi deltakerne en oppdatering på pasientseleksjon og behandlingsplanlegging som ofte kan være den vanskelige delen av en implantatbehandling.

Bruken av komponenter og materialer har endret seg de siste årene og gjort den tekniske gjennomføringen av implantatprotetikken enklere. Noen retningslinjer for valg av komponenter og materialer vil bli gjennomgått. I dette dagskurset skal vi også se på hva som kan gi feilslag og hvilke tiltak som er aktuelle. Hovedvekten vil ligge på kliniske problemstillinger, men med nødvendig forankring i aktuell forskningslitteratur.

Læringsmål
- øke kunnskapene om diagnostikk og behandlingsplanlegging, også av kompliserte kasus
- få kunnskap om CAD/CAM fremstilte komponenter til implantatprotetikk
- utdype kunnskapene om behandlingsplanlegging og forbehandling ved entanns implantaterstatninger
- kunne se indikasjonsområdet for helkeramiske distanser, kroner og broer og vite hvilke behandlingsmuligheter detta gir
- bli tryggere på behandlingsplanlegging og materialvalg ved fremstilling av helkjeve implantatbroer
- utvide kunnskapene om dekkproteser og valg av retensjonselementer
- kunne håndtere komplikasjoner og feilslag. Hvorfor skjer det og hva kan gjøres?
- få kunnskap om aktuelle studier omkring behandling med tannimplantater
Read more

course details

  • Course level: Advanced courses
  • Language: Norwegian
  • Course duration (days): 1
  • CE credits: 6 timer
  • Course fee:
  • Max. participants: 20

speakers

Kjell Størksen

Størksen tog sin tannlegeutdannelse ved Universitetet i Bergen i 1979. Han har omfattende erfaring med protetiske tannerstatninger og har arbeidet med implantatprotetikk sedan 1990. I tillegg til vanlige protetiske erstatninger har han arbeidet mye med pasientgrupper med medfødte og ervervete defekter som krever helt spesielle protetiske løsninger. Siden 1988 har Størksen vært ansvarlig for oral og maxillofacial protetikk ved Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Velkjent og velronommert foreleser nasjonalt og internasjonalt i emner som protetikk med spesielt fokus på implantatbehandling.

View more
   

Course duration

Start date: 24 Nov 2018

End date: 24 Nov 2018

contact details

If you have any questions regarding this course, please contact us using the following details:

Sabina Dahlström

Tel : 0046313354921

E-mail : sabina.dahlstrom@nobelbiocare.com

Thon Hotel Opera
Dronning Eufemias gate 4

Oslo, 0191 Get directions
Excl. VAT