Startkurs i implantatbehandling för tandsköterskor

Stockholm, Sweden : 19 Apr 2018
 • Course overview

  Kursen fokuserar på tandsköterskans roll under implantatbehandlingen och den protetiska proceduren. Utbildningen belyser också värdet av en effektiv patientkkommunikation.
  Du lär dig att förbereda patienten och behandlingsrummet för implantatkirurgi, vilket inkluderar draperingskontroll samt pre- och postoperativ patienthantering. Du kommer också att lära dig hur man arbetar med kirurgiska komponenter från Nobel Biocare.
  Praktiska övningar är en integrerad del av kursen för att ge dig en komplett förståelse om begrepp och hantering.

  Kursinnehåll
  - fördelar med implantatbehandling
  - patientkommunikation inför behandlingen
  - patientkommunikation postoperativt
  - fortlöpande kommunikation med patienten kring underhåll av implantaten
  - lagarbete och kliniska rutiner
  - genomgång och förberedelse av instrument och utrustning
  - förberedelser för en steril omgivning
  - borrprotokoll och insättning av implantat
  - procedurer för postoperativ rengöring
  - effektiv hantering av implantatlagret inkl beställningsrutiner
  - praktiska övningar i kirurgi och protetik på plastkäkar
 • Speaker information

  • Tog sin tandsköterskeexamen 1982 och började arbeta på Oralkirurgiska kliniken på Odontologen, Göteborg.1986 öppnades Brånemarkkliniken, där Anne-Lie assisterade vid implantatoperationer på patienter som förlorat såväl alla som enstaka tänder. Hon hanterade även patientkontakt, administration och p ...
   View more