Digitale diagnostiek en behandelplanning met NobelClinician® Get started

Utrecht, Netherlands : 24/06/2017
 • Course overview

  De NobelClinician software is een flexibel systeem dat u grote nauwkeurigheid biedt bij de diagnoses en het voorspelbaar plannen en klinisch realiseren van implantaatbehandelingen, door gebruik van 3D-beelden.

  Daarnaast kunt u met NobelConnect® de software gebruiken als een uitstekend communicatiemiddel met uw verwijzers of patiënten. 
  Deze cursus maakt u, als implantoloog, vertrouwd met de theoretische achtergronden, de gebruikte technieken en de speciaal ontwikkelde software. Na afloop van de cursus en het daarbij behorende computerpracticum bent u in staat om zelf driedimensionale diagnostiek en behandelplanningen uit te voeren en kunt u eventueel bijbehorende boorsjablonen bestellen.

  Leerdoelen
  • De cursist leert wat de voordelen zijn van digitale planning voor het resultaat en de patiënttevredenheid.
  • De cursist ervaart hoe de planning gemaakt wordt, gebruik makende van (CB)CT-scans, middels het practicum met diverse casussen.
  • De cursist raakt vertrouwd met het werken met de NobelClinician software, NobelConnect en de NobelClinician Communicator iPad app.
 • Speaker information

  • W.I. Kalk, MD DDS PhD Wouter Kalk (1971) is registered as Oral and Maxillofacial Surgeon since 2005. He studied medicine from 1989-1995 and dentistry from 1997-2001. During the period between these studies, he was employed as medical officer at the Dutch Royal Navy. He defended his thesis in 2001 ...
   View more