Valgmuligheter og kliniske valg ved implantatprotetikk

Mar

06

CLARION THE HUB , OSLO
Excl. VAT
Excl. VAT

Course duration

Start date: Mar 6, 2020

End date: Mar 7, 2020

course overview

Kom å bli med på et inspirerende startkurs i implantatprotetikk!
Dette kurset er utviklet med fokus på at tannlegene skal kunne tilby sine pasienter optimal moderne implantatprotetisk behandling. Kurset vil ha fokus på veien fra implantat til ferdig implantatkrone/bro, og hvilke vurderinger som gjøres i forkant og underveis for et best mulig forutsigbart og vellykket sluttresultat.

Læringsmål

- Grunnleggende biologi-anatomi for implantatbehandling

- Pasientseleksjon og pasient kommunikasjon

- Diagnostikk-og behandlingsplanlegging

- Se de kliniske fordelene ved implantatbehandling som supplement til tradisjonelle protetiske arbeid

- Risikovurdering i forkant av implantatbehandling

- Kunne gjøre grunnleggende kirurgiske vurderinger ved implantatbehandling

- CAD/CAM løsninger

- Hvilke fordeler har man med NobelProcera?

- Hvilke ulike protetiske muligheter finnes det?

- Produkt-og materialgjennomgang

- Forstå hvordan protetiske implantatkomponenter skal brukes

- Være i stand til å vurdere og behandlingsplanlegge for entannserstatninger, broer og dekkproteser retinert med implantater

- Kunne velge mellom faste og avtakbare løsninger

- Risikovurdering og behandling med implantater i den estetiske sone

- Kunne foreta de praktiske stegene i implantatbehandling som avtrykkstaking og montering av protetiske arbeider

- Kunne fremstille midlertidige løsninger

- Kunne vurdere risiko, se komplikasjoner og vite hvordan man kan håntere disse

- Oversikt over økonomiske aspekter og norske støtteordninger til tannbehandling
Read more

course details

  • Course level: Fundamental courses
  • Language: Norwegian
  • Course duration (days): 2
  • CE credits: 12 timer
  • Course fee:
  • Max. participants: 16

speakers

Eva Gustumhaugen

Eva Gustumhaugen er cand.odont fra Universitetet i Oslo 2001. Godkjent specialist i Oral protetikk 2012. Jobber som spesialist i Oral protetikk ved Kirurgiklinikken AS, og i en 40% stilling som spesialtannlege i Oral protetikk ved Sentrum tannklinikk, Spesialavdelingen, DOT (Den offentlige tannhelsetjenesten). Er i tillegg en dag i uken som Ansvarshavende i protetikk - og bittfunksjon ved Universitetet i Oslo.

View more

Course duration

Start date: Mar 6, 2020

End date: Mar 7, 2020

contact details

If you have any questions regarding this course, please contact us using the following details:

CLARION THE HUB
Biskop Gunnerus Gate
Oslo
OSLO, NO-0155 Get directions