Instrukcje użycia (IFU)

Ta witryna przeznaczona jest wyłącznie dla stomatologów. Treść instrukcji użycia może się różnić ze względu na regulacje prawne obowiązujące w danym kraju.
Prosimy o potwierdzenie, iż jest Pan/Pani specjalistą stomatologii