Behandlingsalternativ för mer avancerade kliniska implantatfall

Nacka, Sweden : 30.08.2018
 • Kursüberblick

  Kursen vänder sig till dig som behandlat patienter  implantatkirurgiskt och/eller protetiskt och nu önskar utöka behandlingsalternativen. Vi fördjupar oss under kursdagarna i följande ämnen:

  Kursinnehåll
  - Terapiplanering av mer avancerade fall
  - Implantatbehandling i estetiska zonen
  - Kirurgisk guide - konventionell / virtuellt planerad med NobelClinician
  - Vikten av postoperativt omhändertagande
  - Temporära lösningar - när/var/hur
  - Implantat vid helfall med fast implantatprotetik och overdenture
  - Benaugmentation: Bentransplantat /benersättningsmaterial
  - Varför inte sinuslift?
  - Membran resorberbara / icke resorberbara - när/var/hur
  - Mjukvävnadskirurgi
  - Behandlingsaspekter vid den lilla tandluckan
  - Materialval
  - Komplikationer / periimplantit
 • Referenteninformationen

  • Professor i Styrd Vävnadsregeneration och Oral Kirurgi vid Avd för Biomaterialvetenskap, Sahlgrenska Adademin, Göteborgs Universitet. Christer är tillika Övertandläkare vid Käkkirurgiska kliniken, NÄL, Trollhättan. Han har över 25 års erfarenhet av implantatbehandling & benregeneration och anses so ...
   Mehr anzeigen
  • Robert tog sin tandläkarexamen 1999 och erhöll 2012 sin specialistkompetens i Oral Protetik vid Karolinska Institutet. Han delar sin tid mellan Karlakliniken, Stockholm och doktorandstudier inom Digital Protetik & Kirurgi vid Uppsala Universitet, avdelningen för Plastik- och Käkkirurgi, Akademiska ...
   Mehr anzeigen